České karate v post-olympijské éře

Název práce: České karate v post-olympijské éře
Autor(ka) práce: Beníšek, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Elich, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce se zabývá problematikou řízení a marketingu reprezentace karate v České republice a ve vybraných evropských státech po olympijském debutu v Tokiu. Vzhledem k charakteru je závěrečná práce založena na pravidlech a teorii kvalitativního výzkumu. Cílem práce je na základě analýzy, strukturovaných rozhovorů a následné komparace Českého svazu karate se zahraničními organizacemi, vypracování konkrétních návrhů pro zdokonalení řízení a propagace reprezentace Českého svazu karate.
Klíčová slova: marketing; management; karate; sportovní organizace; národní tým
Název práce: Czech karate in the post-Olympic era
Autor(ka) práce: Beníšek, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Elich, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The final thesis is about the management and marketing of karate representation in the Czech Republic and in selected European countries after the Olympic debut in Tokyo. Due to its nature, the thesis is based on the rules and theory of qualitative research. Based on the analysis, structured interviews and subsequent comparison of the Czech Karate Federation with foreign organizations, the aim of the thesis is to develop concrete proposals for improving the management and promotion of the Czech Karate Federation national team.
Klíčová slova: management; karate; sports organization; marketing; national team

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79422/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: