Informační systém a jeho využití v prostředí českého sportovního svazu

Název práce: Informační systém a jeho využití v prostředí českého sportovního svazu
Autor(ka) práce: Taubr, Tomáš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Farská, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce je zaměřena na využití informačního systému v podnikových procesech a jeho zavedení do procesů sportovní organizace v Česku – Českého atletického svazu. První kapitola vymezuje informační systém a popisuje základní oblasti, které informační systém zahrnuje. Druhá kapitola se zaměřuje na rešerši a ukázku systémů ve sportovním prostředí a popisuje jeho možná využití v prostředí atletiky. Třetí kapitola informuje o Českém atletickém svazu, jeho současných systémech a vymezuje požadavky na informační systém. Čtvrtá kapitola nastiňuje proces zavedení informačního systému do prostředí organizace.
Klíčová slova: sport; Český atletický svaz; ERP; informační systém; systém; digitalizace; atletika
Název práce: Information system and its use in the environment of the Czech sport federation
Autor(ka) práce: Taubr, Tomáš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Farská, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the use of the information system in organization processes and its implementation within the Czech Athletic Federation. The first chapter defines the information system and describes the basic areas which it consists of. The second chapter focuses on research and some cases of systems in the field of sport organizations and describes its possibilities. The third chapter describes the Czech Athletic Federations, its current systems and defines the requirements and necessities for the information system. The last chapter outlines the process of system implementation within the organization.
Klíčová slova: information system; digital; digitization; Czech Athletic Federation; ERP; athletics; sport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79312/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: