Organizace a financování Mistrovství světa 2015 a Mistrovství světa juniorů 2020 v ledním hokeji

Název práce: Organizace a financování Mistrovství světa 2015 a Mistrovství světa juniorů 2020 v ledním hokeji
Autor(ka) práce: Smažil, Pavel
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Urban, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstrakt Název: Organizace a financování Mistrovství světa 2015 a Mistrovství světa juniorů 2020 v ledním hokeji Cíle: Cílem této práce je analyzovat a porovnat tyto dvě akce z hlediska jejich organizace, a to zejména z pohledu financování, které se promítá do různých sekcí, jako například marketing, média, IT a další. Tyto sekce jsou pro celkové uspořádání velmi důležité. Metody:Analýza organizační struktury, veřejných a neveřejných zdrojů MSLH 20 IIHF 2020 a porovnání s MSLH IIHF 2015. Kvalitativní výzkum v podobě polostrukturovaného rozhovoru s vybranými členy organizačních výborů. Výsledky: Z jednotlivých analýz vyplývá, že mistrovství světa IIHF 2015 bylo prozatím nejúspěšnějším hokejovým šampionátem po finanční, organizační i pracovní stránce. MSLH 20 IIHF 2020 je ze strany členů organizačního týmu vnímáno podobně, ale tato akce je prozatím na území České republiky považována za přípravu na mistrovství dospělých. Na základě vyhodnocení jednotlivých částí jsou vypracována doporučení pro organizování budoucích šampionátů.
Klíčová slova: Neveřejné zdroje; Interview; Lední hokej; Mistrovství světa v ledním hokeji; Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji; Český svaz ledního hokeje; Financování sportovních akcí; Veřejné zdroje
Název práce: Organization and financing of the 2015 IIHF Ice Hockey World Championship and 2020 IIHF World Junior Championship
Autor(ka) práce: Smažil, Pavel
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Urban, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Objectives:The main aim of this work is to analyse and compare these events from the organizing and financing especially marketing, media, IT etc. These sections are very importing for organize events. Methods:Analysis of the organizational structure, public and non-public sources of 2020 IIHF WM20 and comparison with 2015 IIHF WM. Qualitative research in the form of a semi-structured interview with selected members of the organizing committees. Results:2015 IIHF WM was the most successful hockey championship so far from the analysis of the financing and organizing. 2020 IIHF WM20 was organized very similarly from the perspective of members of the organizing structure but it is considered for preparation World Championship. Based on analysis of individual parts the recommendations are developed for organizing future championships.
Klíčová slova: Ice hockey; Czech Ice Hockey; World Junior Championship ; Interview; World Championship; Financing sport events; Subsidy; Commercial income

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79307/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: