Využití institucionálního tradingu na finančních/forexových trzích

Název práce: Využití institucionálního tradingu na finančních/forexových trzích
Autor(ka) práce: Šimůnek, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřená na přiblížení fungování finančních trhů, jejich účastníků a pokročilé technické analýzy. Pomocí zmíněné technické analýzy „price action“ práce přiblíží, jak identifikovat pohyby zapříčiněné informovanými účastníky trhu a zároveň, jak těchto pohybů využít ve vlastním tradingu. Teoretické vymezení poté bude aplikováno formou backtestingu na finančních trzích, budou vyhodnoceny výsledky a podána inspirace pro účastníky trhu, kteří ovšem stále nejsou ve svém obchodování konzistentní.
Klíčová slova: svíčka; Obchodování; finanční trhy; technická analýza; graf; obchod
Název práce: Usage of institutional trading on financial/forex markets
Autor(ka) práce: Šimůnek, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on indroduction of financial markets, their participants and advanced technical analysis. Based on a price action, the thesis helps identify market moves caused by informed participants by using mentioned technical analysis. And how to take an advantage of those moves. The theoretical part is going to be tested in a platform called tradingview, is going to be evaluated and based on the results the advise will be given.
Klíčová slova: financial markets; technical analysis; trading; graph; trade; candle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2021
Datum podání práce: 23. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76704/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: