Dotace v legislativní úpravě účetnictví v ČR

Název práce: Dotace v legislativní úpravě účetnictví v ČR
Autor(ka) práce: Blaschkeová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce na téma „Dotace v legislativní úpravě účetnictví v ČR“ je vymezení dotací z pohledu účetnictví řešené českou legislativou, dále jejich porovnání s Mezinárodními účetními standardy, včetně zobrazení jejich daňového dopadu a v neposlední řadě představení způsobu zachycení dotací poskytovaných v důsledku pandemie Covid-19, a to jak z účetního, tak z daňového hlediska. Práce je rozdělena do šesti dílčích kapitol. Transparentnost práce je v propojení teoretické a aplikační části v tom smyslu, že jsou teoretické informace v průběhu zpracování doplňovány praktickými příklady k pochopení a vysvětlení dané problematiky.
Klíčová slova: Dotace; Covid-19; účetnictví; Interpretace; Národní účetní rada ; nezpochybnitelný právní nárok; poskytovatel
Název práce: Subsidies in the legislative regulation of accounting in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Blaschkeová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis on the topic "Subsidies in the legislative regulation of accounting in the Czech Republic" is the definition of subsidies from the point of view of accounting addressed by Czech legislation, their comparison with International Accounting Standards, including their tax impact, and last but not least, the presentation of subsidies provided as a result of the Covid-19 pandemic, both from an accounting and tax point of view. Work is divided into six chapters. The transparency of the work is in connection of theoretical and applicational part in the sense that the theoretical information is supplemented during the processing by practical examples to understand and explain the issue.
Klíčová slova: unquestionable legal claim; provider; National Accounting Board; Interpretations; Subsidy; Covid-19; Accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2021
Datum podání práce: 25. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78252/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: