Finanční analýza společnosti Faurecia SE

Název práce: Finanční analýza společnosti Faurecia SE
Autor(ka) práce: Krsička, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zasadit společnost Faurecia SE do kontextu trhu dodavatelů automotive a na základě metod finanční analýzy zhodnotit její finanční zdraví v porovnání s konkurencí. Výsledky finanční analýzy slouží jako materiál pro potenciální investory.
Klíčová slova: Finanční analýza; Dodavatelé automotive; Horizontální analýza; Vertikální analýza; Poměrové ukazatele; Adient; Tenneco, Inc.; Lear Corporation; Faurecia SE
Název práce: Financial Analysis of Faurecia SE
Autor(ka) práce: Krsička, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor thesis is to define Faurecia's place in the market of automotive suppliers and based on the techniques of financial analysis evaulate its financial health in comparison to its peer group. The results of the financial analysis should serve as a basis for possible investors.
Klíčová slova: Financial analysis; Automotive suppliers; Horizontal analysis; Vertical analysis; Ratios; Lear Corporation; Adient; Tenneco, Inc.; Faurecia SE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2022
Datum podání práce: 26. 5. 2022
Datum obhajoby: 10. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80367/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: