Analýza a návrh optimalizace promočních nákladů za využití metody Zero based budgeting na příkladu konkrétního podniku

Název práce: Analýza a návrh optimalizace promočních nákladů za využití metody Zero based budgeting na příkladu konkrétního podniku
Autor(ka) práce: Prokopová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Knorová, Kateřina
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací promočních nákladů za využití metody Zero based budgeting. Cílem práce je zodpovězení otázky, jaký dopad bude mít ve vybrané společnosti na řízení promočních nákladů využití moderní metody rozpočtování. Práce se dělí na dvě klíčové části. Teoretická část se soustředí na problematiku rozpočetnictví a definuje další základní pojmy, které se k tématu vztahují. Praktická část charakterizuje věcný proces tvorby promočních nákladů a sestavování rozpočtu, k čemuž společnost doposud využívá indexní metodu. Z rozboru dosavadního rozpočtování ve společnosti bylo zjistěno několik nedostatků v rámci procesu, které byly následně podpořeny analýzou vynaložených nákladů na promoci u vybraných produktů. Závěrem praktické části je navrhnuta implementace metody ZBB na rozpočtování promočních nákladů s cílem optimalizovat nebo snížit náklady na promoci ve vybrané společnosti.
Klíčová slova: náklady na promoci; rozpočet; nové přístupy k rozpočtování; Zero based budgeting
Název práce: Analysis and design of promotion costs optimization using the Zero based budgeting method on the example of a selected company
Autor(ka) práce: Prokopová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Knorová, Kateřina
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis and optimization of promotional costs using the ZBB method. The aim of the thesis is to answer the hypothesis about the impact of using the modern budgeting method on the management of promotional costs in the selected company. The theoretical part focuses on the issue of budgeting. The practical part characterizes the process of creating promotional costs and budgeting, for which the selected company still uses the index method. An analysis of promotional costs for selected products is performed, which proves the identified shortcomings in the current budgeting. The practical part concludes with the proposal the implementation of ZBB method for budgeting promotion costs in order to optimize or reduce these costs in the selected company.
Klíčová slova: budget; new approaches to budgeting; Zero based budgeting; promotional costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2021
Datum podání práce: 27. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78107/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: