Fundamentální analýza společnosti NortonLifeLock

Název práce: Fundamentální analýza společnosti NortonLifeLock
Autor(ka) práce: Fric, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na fundamentální analýzu a ocenění akcie společnosti NortonLifeLock na základě modelu DCF-FCFF. Výsledkem je stanovení cílové ceny k 6. květnu 2022 na 28,08 USD a investičního doporučení na stupni „koupit“.
Klíčová slova: kybernetická bezpečnost; NortonLifeLock; Norton; fundamentální analýza; model diskontovaných peněžních toků (model DCF); cílová cena
Název práce: Fundamental analysis of NortonLifeLock
Autor(ka) práce: Fric, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on fundamental analysis and valuation of NortonLifeLock stock based on the DCF-FCFF model. The result is a target price of 28,08 USD as of May 6, 2022 and a „buy“ investment recommendation.
Klíčová slova: cyber security; NortonLifeLock; Norton; fundamental analysis; discounted cash flow model (DCF model); target price

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2022
Datum podání práce: 31. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: