Analýza a návrh optimalizace reportingového systému pro podporu manažerských rozhodování v konkrétním podniku

Název práce: Analýza a návrh optimalizace reportingového systému pro podporu manažerských rozhodování v konkrétním podniku
Autor(ka) práce: Štruncová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Fibírová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je analýza a návrh optimalizace reportingového systému pro podporu manažerských rozhodování v konkrétním podniku. Teoretická část se věnuje vymezení controllingu a především reportingu obecně, zaměřuje se na reportingový systém, jeho informační základnu a využití informačních nástrojů v této problematice. V aplikační části je představen analyzovaný podnik, jeho přístup k reportingu a dosavadní řešení systému reportingu. V závěru práce jsou podniku poskytnuta doporučení týkající se reportingového systému.
Klíčová slova: manažerské účetnictví; reporting; reportingový systém; analýza odchylek; informační technologie
Název práce: Analysis and proposal for optimization of reporting system for decision making illustrated on a specific company
Autor(ka) práce: Štruncová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Fibírová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The object of the master thesis is analysis and optimalization of reporting system for decision making in specific company. The theoretical part provides basic theoretical information about controlling and primarly reporting. Emphasis is placed on reporting system, its informational base and informational technology used in this field. The specific company is introduced in the aplication part. The aplication part mainly deals with company reporting system. Finally there are suggestions, concerning mainly the reporting system, made.
Klíčová slova: Managerial accounting; reporting; controlling; reporting system; variance analysis; information technologies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2020
Datum podání práce: 6. 6. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: