Financovanie podniku vo fáze rýchleho rastu

Název práce: Financovanie podniku vo fáze rýchleho rastu
Autor(ka) práce: Šulan, Peter Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Krabec, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Spoločným znakom rýchlo rastúcich podnikov pôsobiacich v Českej republike je obmedzený prístup k externým zdrojom financovania, ktorý je zároveň jeden z kľúčových faktorov úspešného naplnenia ich rastového potenciálu. S týmto problémom sa taktiež stretáva aj český výrobca luxusných cestných bicyklov, na ktorého bude zameraná analytická časť tejto diplomovej práce. Cieľom práce bude zostavenie finančného plánu podniku na obdobie 2022-2026 a porovnanie vybraných zdrojov externého financovania vzhľadom k potrebám a podmienkam tohto podniku.
Klíčová slova: životný cyklus podniku; financovanie podniku; akcie; crowdfunding; bankový úver; rýchlo rastúci podnik; dlhopisy; rizikový kapitál
Název práce: Financing of the enterprise in the phase of rapid growth
Autor(ka) práce: Šulan, Peter Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Krabec, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
One of the common features of high-growth enterprises operating in the Czech Republic is limited access to external sources of financing, which is also one of the key factors for the successful fulfilment of their growth potential. This is also an issue faced by the Czech manufacturer of luxury road bicycles, on which the analytical part of this thesis will be focused. The aim of the thesis is to compile a financial plan of the company for the period 2022-2026 as well as a comparison of selected sources of external financing in relation to the needs and conditions of this company.
Klíčová slova: high-growth enterprise; business lifecycle; business financing; equity; crowdfunding; bank loans; venture capital; bonds
Název práce: Financovanie podniku vo fáze rýchleho rastu
Autor(ka) práce: Šulan, Peter Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Krabec, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Společným znakem rychle rostoucích podniků působících v České republice je omezený přístup k externím zdrojům financování, což je také jeden z klíčových faktorů úspěšného naplnění jejich růstového potenciálu. S tímto problémem se potýká i český výrobce luxusních silničních jízdních kol, na kterého bude zaměřena analytická část této práce. Cílem práce bude sestavit finanční plán podniku na období 2022-2026 a porovnat vybrané zdroje externího financování s ohledem na potřeby a podmínky tohoto podniku.
Klíčová slova: rychle rostoucí podnik; životní cyklus podniku; financování podniku; akcie; crowdfunding; bankovní úvěr; dlhopisy; rizikový kapitál

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2021
Datum podání práce: 9. 6. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78605/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: