Rusko-české kulturní standardy v pracovním prostředí

Název práce: Rusko-české kulturní standardy v pracovním prostředí
Autor(ka) práce: Kolářová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá kulturou, interkulturní komunikací, teoriemi dimenzí kultur a kulturními standardy. Cílem práce je na základě metody kritických incidentů dle Alexandra Thomase v rámci komunikace na pracovišti identifikovat rusko-české a česko-ruské kulturní standardy, komparovat výsledky primárního výzkumu s teoretickými přístupy, popsat sféry vlivu daných kultur a formulovat doporučení.
Klíčová slova: interkulturní komunikace; dimenze kultur; kulturní standardy; kultura
Název práce: Russian-Czech cultural standards in the work environment
Autor(ka) práce: Kolářová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on culture, intercultural communication, theories of dimensions of cultures and cultural standards. The aim of the thesis is to identify Russian-Czech and Czech-Russian cultural standards based on the critical incident method according to Alexander Thomas in the context of workplace communication, to compare the results of primary research with theoretical approaches, to describe the spheres of influence of given cultures and to formulate recommendations.
Klíčová slova: cross-cultural communication; cultural dimensions theory; cultural standards; culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: