CSR společnosti Lindt & Sprüngli v mezinárodním kontextu - Švýcarsko a ČR

Název práce: CSR společnosti Lindt & Sprüngli v mezinárodním kontextu - Švýcarsko a ČR
Autor(ka) práce: Laurinová, Nicol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá CSR strategií společnosti Lindt & Sprüngli. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké je povědomí o konceptu CSR a o angažovanosti společnosti v této oblasti mezi obyvateli České republiky. Podpůrným cílem práce je zmapovat, jestli skutečnost, že je firma společensky odpovědná, má vliv na jejich nákupní preference. Součástí práce je i porovnání vnímání celé problematiky mezi obyvateli České republiky a Švýcarska. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována představení konceptu CSR, jeho základním principům a moderním trendům. V druhé kapitole je představena společnosti Lindt & Sprüngli a je analyzována a kriticky zhodnocena její CSR strategie. V závěru kapitoly jsou na základě analýzy konkurence poskytnuta doporučení, jak by mohla společnost své působení v oblasti CSR zlepšit. Poslední kapitola se zabývá realizovaným výzkumem, kde jsou jeho výstupy kriticky zhodnoceny. Kapitola rovněž obsahuje doporučení pro společnost, jak by mohla povědomí mezi obyvateli obou zemí zvýšit.
Klíčová slova: CSR; Společenská odpovědnost firem; Lindt & Sprüngli; Tripple bottom line
Název práce: CSR of the Lindt & Sprüngli company in the international context - Switzerland and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Laurinová, Nicol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the CSR strategy of the Lindt & Sprüngli company. The main goal of the thesis is to find out how aware the inhabitants of the Czech Republic are about the CSR concept and the company's involvement in this area. The supporting goal of the thesis is to find out whether the fact that the company is active in the CSR activities have influence on their purchasing preferences. A part of the work is also devoted to a comparison of the perception of the whole issue among the inhabitants of the Czech Republic and Switzerland. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part is devoted to the introduction of the CSR concept, its basic principles, and modern trends. The second part introduces the Lindt & Sprüngli company. The CSR strategy of the company is analysed and critically evaluated. There are also some recommendations on how the company could improve its CSR performance provided at the end of this part chapter. The last chapter presents the original research, there are its outputs described are critically evaluated. This part also contains some recommendations for the company on how it could increase the awareness of its CSR activities among the people of the two countries.
Klíčová slova: Lindt & Sprüngli; Tripple bottom line; CSR; Corporate Social Responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 8. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77469/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: