Dopady pandemie COVID-19 na českou autorskou módu

Název práce: Dopady pandemie COVID-19 na českou autorskou módu
Autor(ka) práce: Machová, Nikol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na českou autorskou módu a na dopady pandemie COVID-19, které ji mohly ovlivnit. Cílem bylo zjistit, zda pandemie způsobila zhoršení různých částí vybraných značek. Teoretická část je zaměřena na módní trh, jeho vývoj a rozdělení značek. Praktickou část tvoří vlastní kvalitativním výzkum, který proběhl formou polostrukturovaných a hloubkových rozhovorů.
Klíčová slova: pandemie COVID-19; česká autorská móda; móda
Název práce: Impacts of the COVID-19 pandemic on Czech authorial fashion
Autor(ka) práce: Machová, Nikol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on Czech fashion industry and the impact of the COVID-19 pandemic that may have influenced it. The aim of this thesis is to find out whether the pandemic caused deterioration of different parts of the selected brands. The theoretical part focuses on the fashion market, its development and the distribution of brands. The practical part consists of the actual qualitative research, which was conducted in the form of semi-structured and in-depth interviews.
Klíčová slova: fashion; COVID-19; Czech authorial fashion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 7. 2021
Datum podání práce: 25. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77413/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: