Mladá generace a sport: Propagace pravidelné pohybové aktivity v České republice

Název práce: Young generation and sport: Promotion of regular physical activity in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vraný, Marcel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Havrdová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with promoting regular physical activity among the young generation, aged between 15 and 29 years old, in the Czech Republic. This thesis aims to find out what would motivate members of the young generation to regular physical activity. The thesis is divided into two parts. The first part deals with introducing the term physical activity, its importance and its connection with physical, mental and social health. The second part includes a quantitative questionnaire and the results of the analysis. These results suggested concrete recommendations on how to promote regular physical activity among the young generation.
Klíčová slova: young generation; regular; physical activity; health; social media; sport
Název práce: Mladá generace a sport: Propagace pravidelné pohybové aktivity v České republice
Autor(ka) práce: Vraný, Marcel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Havrdová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá mladou generací do 30 let a jejímu vztahu k pravidelné pohybové aktivitě. Cílem je zjistit, jestli existují způsoby a programy, jak motivovat mladé lidi k pravidelné pohybové aktivitě. Práce je rozdělená do dvou částí. První část charakterizuje pojmy pravidelná pohybová aktivita, její důležitost a vlivy spojené s fyzickým, duševním a sociálním zdravím. Druhá část obsahuje kvantitativní dotazník a jeho vyhodnocení. V závěru je popsáno, jak by instituce měly postupovat ve zviditelnění pravidelné pohybové aktivity.
Klíčová slova: sport; mladá generace; pravidelná; zdraví; sociální sítě; pohybová aktivita

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 5. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77334/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: