Postavení DCT Gdaňsk ve středoevropském logistickém prostoru

Název práce: Postavení DCT Gdaňsk ve středoevropském logistickém prostoru
Autor(ka) práce: Suchanovsky, Kristian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Kurečková, Adéla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie významu investičných projektov do terminálu DCT Gdansk, jeho priľahlej infraštruktúry a železničnej infraštruktúry v Poľsku s dopadom na zvýšenie jeho konkurenčného postavenia na trhu zaoceánskej prepravy v regióne strednej Európy. Práca v jednotlivých častiach skúma trh zaoceánskej prepravy v regióne strednej Európy, intermodálnu infraštruktúru, modernizáciu poľskej časti Baltsko – Jadranského koridoru ktorá zohráva kľúčovú úlohu v rámci využívania najväčšieho poľského terminálu DCT Gdansk a jeho vývoj od spustenia prevádzky v roku 2007 až do roku 2021. Ďalej v práci prichádzame so zhodnotením aktuálnej situácie zaoceánskej prepravy na trhu strednej Európy a zhodnotením investičných projektov do terminálu DCT Gdansk a priľahlého železničného koridoru. V závere práce sme zodpovedali výskumnú otázku.
Klíčová slova: DCT Gdansk; kontajnerová preprava; európske prístavy; intermodalne terminály
Název práce: The position of DCT Gdansk in the Central European Logistics area, Intermodal terminals
Autor(ka) práce: Suchanovsky, Kristian
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Kurečková, Adéla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on evaluating the importance of investment projects in the DCT terminal Gdansk, its adjacent infrastructure and railway infrastructure in Poland with an impact on its increasing competitive position in the ocean transport market in Central Europe. The work in individual parts examines the ocean transport market in the Central European region, intermodal infrastructure and modernization of the Polish part of the Baltic-Adriatic Corridor, which plays a crucial role in the use of Poland's largest terminal DCT Gdansk, its development from 2007 to 2021. At the end of the work, we evaluate the current ocean transport situation in the Central European market and an assessment of investment projects in the DCT terminal Gdansk and the adjacent railway corridor.
Klíčová slova: DCT Gdansk; Container transport; European ports; Intermodal terminals
Název práce: Postavení DCT Gdaňsk ve středoevropském logistickém prostoru
Autor(ka) práce: Suchanovsky, Kristian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Kurečková, Adéla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení významu investičních projektů do terminálu DCT Gdansk, jeho přilehlé infakstruktury v Polsku s dopadem na zvýšení jeho konkurenčního postavení na trhu zaocenské přepravy v regioně střední Evropy. Práce v jednotlivých částech zkoumá trh zaoceanské přepravy v regioně střední Evropy, intermodální infrastruktury, modernizace polské části Baltsko - Jadranského koridoru, která sehrává klíčovou úlohu v rámci využívání největšího polského terminálu DCT Gdansk a jeho vývoj od spuštění provozu v roku 2017 až do roku 2021. Dále v práci přicházíme se zhodnocením aktuální situace zaoceanské přepravy na trhu střední Evropy a zhodnocení investičních projektů do terminálu DCT Gdansk a přilehlého železničního koridoru. V závěru práce jsme zodpovídali na výzkumnou otázku.
Klíčová slova: kontejnerová přeprava; DCT Gdansk; evropské přístavy; intermodální terminály

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77087/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: