Potenciál hipoturistiky v turistickém regionu Východní Čechy

Název práce: Potenciál hipoturistiky v turistickém regionu Východní Čechy
Autor(ka) práce: Dušková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Hyan, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje potenciál hipoturistiky v turistickém regionu Východní Čechy. Cílem je zhodnotit jednotlivé předpoklady pro rozvoj hipoturistiky ve zmíněné oblasti, identifikovat příležitosti a překážky bránící rozvoji a posoudit, jak je potenciál této formy cestovního ruchu v regionu využíván. Na základě analýzy předpokladů prostřednictvím bodového hodnocení lze charakterizovat potenciál turistických oblastí Východní Čech. Tyto analýzy následně tvoří vstupní data pro syntézu získaných dat v geografickém informačním systému, který umožňuje pomocí mapových vrstev hodnotit více složek najednou a přináší tak ucelený obraz potenciálu hipoturistiky ve Východních Čechách.
Klíčová slova: Hipoturistika; Hipostezka; Jezdecké objekty; Potenciál hipoturistiky; Turistický region Východní Čechy; Pardubický kraj; Udržitelný rozvoj; Venkovský cestovní ruch; Geografický informační systém
Název práce: Potential of Equestrian Tourism in Tourist Region Eastern Bohemia
Autor(ka) práce: Dušková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Hyan, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis analyses potential of equestrian tourism in the tourist region Eastern Bohemia. The aim is to evaluate conditions for development of equestrian tourism in the mentioned area, identify opportunities and obstacles impeding its development and assess how the potential is utilized. Based on the analyses of the conditions for development through a point evaluation is possible to describe the potential of each tourist area which the region Eastern Bohemia consists of. These analyses constitute the main data for a subsequent synthesis created in a geographical information system. This system can assess more components all at once using different map layers and owing to that is able to create a complete picture of the potential of equestrian tourism in Eastern Bohemia.
Klíčová slova: Pardubice region; Sustainable tourism; Tourist region Eastern Bohemia; Bridle path; Riding facilities; Potential of equestrian tourism; Rural tourism; Geographical information system; Equestrian tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76886/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: