Vliv cen ropy na ekonomiku Kazachstánu

Název práce: Vliv cen ropy na ekonomiku Kazachstánu
Autor(ka) práce: Kravtsova, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ropný průmysl je jedním z hlavních sektoru ekonomiky Kazachstánu. Současný trend růstu produkce v tomto odvětví láká zahraniční investice do země. Rychlý rozvoj ropného průmyslu posledních deseti let vedl k významné závislosti ekonomiky na vývozu ropy a cenách na suroviny. Tato bakalářská práce zkoumá vlivy změn cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele Kazachstánu za období 2005–2020 pomocí korelační analýzy. Výsledkem práce byla zjištěna vysoká souvislost mezi cenami ropy a hospodářským růstem, a zároveň negativní dopad kolísaní cen ropy na směnný kurz.
Klíčová slova: Kazachstán; korelační analýza; ceny ropy
Název práce: The impact of oil prices on the economy of Kazakhstan
Autor(ka) práce: Kravtsova, Olga
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The oil industry is one of the main sectors of Kazakhstan's economy. The current trend of production growth in this sector is attracting foreign investment to the country. The rapid development of the oil industry over the last ten years has led to a significant dependence of the economy on oil exports and oil prices. This bachelor thesis examines the effects of changes in oil prices on selected macroeconomic indicators of Kazakhstan for the period between 2005-2020 using correlation analysis. The result of the work showed a strong connection between oil prices and economic growth, whereas oil price fluctuations had a negative impact on the exchange rate.
Klíčová slova: correlation analysis; oil prices; Kazakhstan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74675/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: