Management kvality ve zdravotním zařízení podle ISO 9001

Název práce: Management kvality ve zdravotním zařízení podle ISO 9001
Autor(ka) práce: Středa, Kryštof
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje managementu kvality ve zdravotnictví. V rámci práce je proveden návrh implementace systému řízení kvality ve shodě s normou ISO 9001, který je potom na vybraném zdravotním zařízení částečně aplikován.
Klíčová slova: Management kvality; ISO 9001; Zdravotní zařízení
Název práce: Quality management in a healthcare facility according to ISO 9001
Autor(ka) práce: Středa, Kryštof
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on quality management in healthcare. Within the scope of the thesis, a proposal for the implementation of a quality management system in accordance with ISO 9001 is made, which is then partially applied in a selected healthcare facility.
Klíčová slova: ISO 9001; quality management ; healthcare

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73865/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: