Rozvoj zaměstnanců ve státním podniku

Název práce: Rozvoj zaměstnanců ve státním podniku
Autor(ka) práce: Loučková, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá současným stavem rozvoje zaměstnanců ve státním podniku. Pojednává o využití Rozvojových programů v soft skills (měkkých dovednostech) ve Státním podniku X, s.p. Práce se v teoretické části věnuje vymezení základních pojmů vzdělávání a rozvoje, firemnímu vzdělávání, základním informacím o specifickém rozvojovém programu Státního podniku, s.p. a současné situaci absolventů Praktická část práce je zaměřena na dotazníkový průzkum a jeho vyhodnocení.
Klíčová slova: firemní vzdělávání; lidské zdroje; rozvoj; zaměstnanci
Název práce: Development of employees in a state enterprise
Autor(ka) práce: Loučková, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the current state of development of employees in a state enterprise. It deals with the use of Development Programs in soft skills in the State Enterprise, s.p. The theoretical part of the thesis deals with the definition of basic concepts of education and development, corporate education, basic information about the specific development program of the State Enterprise, s.p. and the current situation of graduates The practical part of the work is focused on the questionnaire survey and its evaluation.
Klíčová slova: corporate education; human resources; development; employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 7. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73759/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: