Application of financial derivates to bitcoin

Název práce: Application of financial derivatives to Bitcoin
Autor(ka) práce: Kanderová, Tatiana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The masters's thesis is focused on application of financial derivatives to the Bitcoin. In the first two chapters, Bitcoin and selected hedging strategies, namely options and futures, are described. Next is presented the application of the Monte Carlo for valuation of the Bitcoin options contracts as an alternative to Black-Scholes formula. In the last chapter, the effect of selected hedging strategies is assessed in the real conditions on the market, however the results cannot be generalized. Moreover, the Monte Carlo simulation seemed to be an effective approach for options price estimation.
Klíčová slova: Bitcoin; derivatives; hedging; futures; options
Název práce: Application of financial derivates to bitcoin
Autor(ka) práce: Kanderová, Tatiana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aplikací finančních derivátů na Bitcoin. V první kapitole je definován Bitcoin a vybrané zajišťovací strategie, jmenovitě futures a opce. Dále je prezentována Monte Carlo simulace jako alternativa k Black-Scholes modelu pro ocenění opčních a futures kontraktů, což se ukázalo jako vhodné pro oceňování opcí. V poslední kapitole jsou vybrané zajišťovací strategie zkoumány v reálných podmínkách trhu, výsledky však není možné generalizovat.
Klíčová slova: opce; Bitcoin; futures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2020
Datum podání práce: 28. 6. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73660/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: