Analýza trhu práce v Královehradeckém kraji se zaměřením na rekvalifikační kurzy v letech 2016 - 2021

Název práce: Analýza trhu práce v Královehradeckém kraji se zaměřením na rekvalifikační kurzy v letech 2016 - 2021
Autor(ka) práce: Rollerová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá trhem práce v Královéhradeckém kraji mezi lety 2016-2021 a blíže se zaměřuje na významný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým jsou rekvalifikace. Pomocí analýz a podpůrných kvantitativních metod práce analyzuje nabízené rekvalifikační kurzy v Královéhradeckém kraji, které byly uskutečněny ve sledovaných letech. Práce dochází k závěru, že pracovní trh v Královéhradeckém kraji při nabízení rekvalifikačních kurzů dlouhodobě sleduje požadavky zaměstnavatelů ze strany poptávky na trhu práce.
Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti; trh práce; rekvalifikace; poptávka na trhu práce; Královéhradecký kraj
Název práce: Analysis of the labor market in the Hradec Kralove region with a focus on retraining courses in 2016 - 2021
Autor(ka) práce: Rollerová, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the labor market in the Hradec Kralove region between 2016-2021 and focuses more closely on an important tool of the active policy of employment, which is retraining. Research includes analyzes and supporting quantitative methods to analyze the offered retraining courses in the Hradec Kralove region which were taken place in the monitored years. The thesis comes to the conclusion that the labor market follows the demands of employers from the labor market demand side in offering retraining courses.
Klíčová slova: active policy of employment; retraining; labor market; labor market demand; Hradec Kralove region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2021
Datum podání práce: 10. 8. 2022
Datum obhajoby: 21. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78910/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: