Proč na trh nevstoupil čtvrtý operátor? Analýza telekomunikačního trhu v České republice v roce 2022

Název práce: Proč na trh nevstoupil čtvrtý operátor? Analýza telekomunikačního trhu v České republice v roce 2022
Autor(ka) práce: Chaloupka, Kryštof
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou telekomunikačního trhu v České republice v roce 2022 a důvody, proč na trh nevstoupil čtvrtý mobilní operátor. V teoretické části je uvedena teorie konkurence, jelikož trh s mobilními službami se vyznačuje oligopolními prvky. Představeni jsou jednotliví síťoví operátoři a je popsán historický vývoj tohoto odvětví. Praktická část se zabývá komparací nabídky mobilních síťových operátorů. Čtvrtý síťový operátor na trh mobilních služeb nevstoupil a nejspíše už ani nevstoupí. Jeho příchod fakticky neumožnil regulátor trhu – ČTÚ – ať už úmyslně nebo svou chybnou činností.
Klíčová slova: telekomunikační trh; Český telekomunikační úřad; mobilní operátor
Název práce: WHY DID THE FOURTH OPERATOR NOT ENTER THE MARKET? ANALYSIS OF THE TELECOMMUNICATION MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2022
Autor(ka) práce: Chaloupka, Kryštof
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the analysis of the telecommunications market in the Czech Republic in 2022 and the reasons why the fourth mobile operator did not enter the market. The theory of competition is presented in the theoretical part, as the mobile services market is characterized by oligopoly elements. Individual network operators are introduced and the historical development of this industry is described. The practical part deals with the comparison of the offer of mobile network operators. The fourth network operator has not entered the mobile services market and most likely will not enter again. In fact, the market regulator Czech Telecomunication Office did not allow his arrival, either intentionally or through faulty activity.
Klíčová slova: mobile operator; telecomunication market; Czech Telecomunication Office

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2022
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 21. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76659/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: