Vliv kulturních predispozic na spotřebitelské chování ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Název práce: Influence of cultural predispositions on consumer behaviour in the UK
Autor(ka) práce: Král, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse the impact of cultural tendencies on consumer behaviour in the British cultural environment. The author uses Hofstede’s Cultural Dimensions theory to demonstrate the uniqueness of British cultural tendencies and then benchmarks it to Dutch and Ukrainian cultural tendencies. Next, the author investigates the communication of a few selected companies in two product categories in all three cultural environments. The author performs a comparative analysis of collected secondary data to determine if their communication strategies align with the local cultural tendencies. The outcome of this analysis provides a set of possible opportunities for improvement of their communication strategies. The thesis also produces a set of recommendations for companies selling or aiming to sell goods and services in the British cultural environment.
Klíčová slova: Communication Strategy; Market Analysis; British Cultural Tendencies; Consumer Behaviour
Název práce: Vliv kulturních predispozic na spotřebitelské chování ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
Autor(ka) práce: Král, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je provedení analýzy dopadu kulturních tendencí na spotřebitelské chování v Britském kulturním prostředí. Autor využívá Hofstedeho teorii kulturních dimenzí k vymezení jedinečnosti Britských kulturních tendencí, jejichž výsledky následně porovnává s Holandskými a Ukrajinskými kulturními tendencemi. Dále autor analyzuje komunikační strategie vybraných firem ve dvou produktových kategoriích, ve všech třech zmíněných kulturních prostředích. Autor využívá srovnávací analýzu sekundárních dat pro určení, zda jsou komunikační strategie těchto firem v souladu s místními kulturními tendencemi. Výsledek této analýzy nabízí sérii možných oblastí pro zlepšení firemních komunikačních strategií. V závěru práce autor vymezuje sérii doporučení pro firmy, které působí, či plánují působit v Britském kulturním prostředí.
Klíčová slova: Analýza trhu; Britské kulturní tendence; Komunikační strategie; Spotřebitelské chování

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2022
Datum obhajoby: 27. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78868/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: