Dopad pandemie COVID-19 na kreditní riziko bank

Název práce: Dopad pandemie COVID-19 na kreditní riziko bank
Autor(ka) práce: Tajšlová, Ivona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Sobková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na kreditní riziko bank v průběhu pandemie COVID-19 a její dopad na tuto oblast. První část diplomové práce se věnuje opatřením vyhlášeným vládami a centrálními bankami ve Velké Británii a České republice. Druhá část práce analyzuje kreditní riziko bank v období pandemie COVID-19 a její vliv na bankovní sektor ve Velké Británii a České republice. Jakým způsobem banky řešily opravné položky a jak se jednotlivá rozhodnutí projevovala do struktury účetní rozvahy, je v této diplomové práci popsáno v praktické části.
Klíčová slova: COVID-19; úvěrové riziko; pandemická opatření; Velká Británie; Česká republika; struktura aktiv bank; opravné položky
Název práce: The impact of COVID-19 pandemic on the credit risk of banks
Autor(ka) práce: Tajšlová, Ivona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Sobková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on credit risk during the time of COVID-19 pandemic and its impact on that field. The first part of the paper is about pandemic measures announced by governments and central banks in the United Kingdom and the Czech Republic. Second part of the paper analyses credit risk of banks at the time of COVID-19 pandemic and impact of pandemic on banking sector in the United Kingdom and the Czech Republic. There are discussed credit impairments of banks and different impacts of decisions on balance sheets.
Klíčová slova: credit risk; pandemic measures; United Kingdom; Czech Republic; structure of bank assets; impairment; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2022
Datum podání práce: 25. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80421/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: