Vliv zdanění na výnosnost, rizikovost a likviditu investice

Název práce: Vliv zdanění na výnosnost, rizikovost a likviditu investice
Autor(ka) práce: Kamarád, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem Bakalářské práce je zkoumat dopad zdanění na výnosnost, rizikovost a likviditu investic v prostředí Českého daňového systému. Pro zkoumání vlivu na výnosnost je použito srovnání průměrných ročních výnosností ze stejné investice, při použití různých sazeb zdanění. Rizikovost je posouzena na základě variačního koeficientu výnosů. U dopadu zdanění na likviditu je použita úvaha a slovní posouzení problému. V rámci zkoumání dopadu zdanění na tyto ukazatele se došlo k závěru, že zdanění zvyšuje riziko a snižuje výnosnost i likviditu investice.
Klíčová slova: zdanění; výnosnost; riziko; likvidita; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob
Název práce: Impact of taxation on the return, riskiness and liquidity of an investment
Autor(ka) práce: Kamarád, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of the Bachelor thesis is to examine the impact of taxation on the return, riskiness and liquidity of investments in the environment of the Czech tax system. To examine the impact on returns, a comparison of average annual returns on the same investment using different tax rates is used. Riskiness is assessed on the basis of the coefficient of variation of returns. For the impact of taxation on liquidity, reasoning and verbal assessment of the problem is used. In examining the impact of taxation on these indicators, it is concluded that taxation increases risk and reduces both the return and liquidity of an investment.
Klíčová slova: taxation; profitability; risk; liquidity; personal income tax; corporate income tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2022
Datum podání práce: 25. 8. 2022
Datum obhajoby: 8. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80217/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: