Využití SW nástroje Power BI pro manažerský reporting

Název práce: Využití SW nástroje Power BI pro manažerský reporting
Autor(ka) práce: Wimmer, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá využitelností softwaru Microsoft Power BI v manažerském reportingu. Čtenáři práce vysvětluje základní funkcionality softwaru i pokročilejší témata jako je umělá inteligence. Případové studie následně čtenáři prezentují využití softwaru v praxi.
Klíčová slova: Business Intelligence; Manažerský reporting; Microsoft Power BI; Manažerské účetnictví; Python; Umělá inteligence; Automatizace; Tableau
Název práce: Use of the Power BI software for management reporting
Autor(ka) práce: Wimmer, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The paper focuses on the usability of Microsoft Power BI software in management reporting. The work explains to the readers the basic functionalities of the software as well as more advanced topics such as artificial intelligence. Case studies then present the reader with the use of the software in practice.
Klíčová slova: Microsoft Power BI; Management reporting; Business Intelligence; Automation; Tableau; Management Accounting; Python; Artificial intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 28. 8. 2022
Datum obhajoby: 22. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78858/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: