Analýza dopadu Covid-19 na vybraná odvětví evropského akciového trhu

Název práce: Analýza dopadu Covid-19 na vybraná odvětví evropského akciového trhu
Autor(ka) práce: Stupeňová, Jessica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Jahodová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dopadu covid-19 na akciové trhy ve farmaceutických a automobilových společnostech. Zkoumá problematiku dopadu covidu-19 na dané společnosti, a jak se daným společnostem v těchto obdobích dařilo. Tato bakalářská práce nabízí pohled na různá zpracování a analýzy jednotlivých odvětví, které byly méně nebo naopak vice zasažené covidem-19.
Klíčová slova: Covid-19; automobilové společnosti; farmaceutické společnosti
Název práce: Analysis of the impact of Covid-19 on selected European stock market sectors
Autor(ka) práce: Stupeňová, Jessica
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Jahodová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the impact of covid-19 on the stock markets in pharmaceutical and automotive companies. It examines the impact of covid-19 on the companies and how the companies fared during these periods. This bachelor thesis offers a look at various processing and analysis of individual industries that were less or more affected by covid-19.
Klíčová slova: pharmaceutical companies; automotive companies; Covid-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 30. 8. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80213/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: