Odhad regionálních cenových hladin v České republice

Název práce: Odhad regionálních cenových hladin v České republice
Autor(ka) práce: Golan, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou regionálních cenových hladin se speciálním zaměřením na Českou republiku. První část poskytuje teoretický rámec konceptu parity kupní síly a jejího použití k mezinárodnímu srovnání ekonomických ukazatelů. Dále následují důvody, proč je užití národních parit nevhodné k srovnávání indikátorů nižších úrovní územního členění. V návaznosti na to je představen dosavadní výzkum v této oblasti a přístupy, jak absenci regionálních cenových hladin řešit. Empirická část pak nabízí příklad takového řešení v podobě jednoduchého modelu, který umožňuje regionální cenové hladiny v České republice odhadovat na základě cen nemovitostí a hustoty zalidnění. Výsledky jsou následně aplikovány na regionální průměrné výdělky srovnatelných pracovníků a HDP.
Klíčová slova: Regionální cenové hladiny; parita kupní síly; mzdy; platy; politika soudržnosti; HDP
Název práce: Estimates of regional price levels in the Czech republic
Autor(ka) práce: Golan, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis explores the topic of regional price levels, with special focus on the Czech Republic. The first part provides a theoretical framework for the concept of Purchasing Power Parity (PPP) and its use for international comparisons of economic indicators. The next part then argues that PPP on the national level is not suitable for comparing economic indicators on subnational levels. To support this, the thesis then introduces existing research on this topic, as well as various approaches to deal with the absence of regional price level data. The empirical section of this thesis then demonstrates one such approach, a simple model that estimates the regional price levels in the Czech Republic using real estate prices and population density. The obtained results are then applied to regional average wages of comparable workers and GDP, relative to the EU average.
Klíčová slova: purchasing power parity; Cohesion policy; GDP; regional price levels; wages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2020
Datum podání práce: 15. 9. 2022
Datum obhajoby: 5. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73484/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: