Common LeSS Transformation Patterns

Název práce: Common LeSS Transformation Patterns
Autor(ka) práce: Heřmánek, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on large-scale agile transformations. The thesis aims to conduct a narrative literature review of LeSS agile framework adoption case studies to simplify the information-gathering process for future adopters. It consists of three primary parts. The first part sets the theoretical framework for the following part. A narrative literature review of primary sources is conducted using the NLP and human evaluation of the case studies. The last part compares the answers to the research questions regarding LeSS framework agile adoption with the results presented by the 15th state of agile report, which offers readers a general overview of agile adoption around the globe.
Klíčová slova: Agile; Agile Transformation; Agile Adoption; LeSS; Scrum; Narrative Literature Review; Natural Language Processing
Název práce: Common LeSS Transformation Patterns
Autor(ka) práce: Heřmánek, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na agilní transformace společností. Práce má za úkol vykonat narativní literární rešerši agilní metodiky LeSS v rámci procesu její adopce v jednotlivých společnostech za účelem zjednodušení procesu získávání informací pro budoucí organizace, které agilní metodiku budou zavádět. Práce se skládá ze tří částí. První část se zaměřuje na teoretický základ potřebný k porozumění dané problematiky a poskytuje základ druhé části, jež se sestává z analýzy případových studií jak pomocí lidské evaluace, tak i použití umělé inteligence. Poslední část obsahuje zhodnocení obou použitých postupů a odpovídá na výzkumné otázky. V neposlední řadě práce shrnuje jednotlivé vzorce podobnosti ve všech analyzovaných případových studií, aby poskytla budoucím organizacím zavádějící agilní metodiku LeSS řadu zkušeností a nejlepších nástrojů pro úspěšné zavedení metodiky. Jednotlivé vzorce podobnosti jsou v závěru práce porovnány s důvody pro zavádění agilních metodik a obtížnostmi, které s sebou zavádění nese, zveřejněné v průzkumu 15th state of agile report.
Klíčová slova: Scrum; Agilní Transformace; Zavádění Agilních Metodik; Agile; LeSS; Narativní Literární Rešerše; Zpracování Přirozeného Jazyka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2022
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80992/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: