Analýza a návrh využití SAP Business Technology Platform při řešení architektury pro retail

Název práce: Analýza a návrh využití SAP Business Technology Platform při řešení architektury pro retail
Autor(ka) práce: Čáp, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hájek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na využití technologie SAP BTP (Business Technology Platform) v rámci řešení aplikační architektury pro retail. Funkcionalita SAP BTP je zde představena z pohledů integrace částí informačního systému, vyhodnocování podnikových dat a rozšiřování funkcionalit informačního systému. Práce analyzuje oblasti inovací a trendů a zobrazuje důležitost v inovování informačního systému. Dále jsou analyzovány možnosti využití SAP BTP při různých variantách nasazení SAP S/4HANA cloud a SAP S/4HANA on-premise a je provedena analýza oblasti retailu, ve vztahu k požadavkům na informační systém. Cílem práce je analyzovat možnosti využití SAP BTP jakožto cloudové technologie a zjistit kritéria, kdy je vhodné SAP BTP využít.
Klíčová slova: SAP BTP; platforma; SAP S/4HANA; aplikační architektura
Název práce: Analysis and design of SAP Business Technology Platform for retail architecture
Autor(ka) práce: Čáp, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hájek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the use of the SAP BTP (Business Technology Platform) in the context of application architecture solutions for retail. The functionality of SAP BTP is presented from the perspectives of integration of information system parts, evaluation of business data and extension of information system functionalities. The paper analyzes the areas of innovation and trends and shows the importance in information system innovation. Furthermore, the possibilities of using SAP BTP in different variants of SAP S/4HANA cloud and SAP S/4HANA on-premise deployment are analyzed and the retail area is analyzed in relation to the information system requirements. The aim of the thesis is to analyze the possibilities of using SAP BTP as a cloud technology and to determine the criteria when it is appropriate to use SAP BTP.
Klíčová slova: platform; architecture; SAP BTP; SAP S/4HANA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2021
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78394/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: