Greenwashing v kosmetice jako nástroj zisku

Název práce: Greenwashing in cosmetics as a tool of profit
Autor(ka) práce: Linhardtová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Greenwashing is a hot topic all around the world and it continues spreading. With the rapid rise of marketing, the number of cosmetic companies using greenwashing is increasing as well. As many would say that the appearance of the packaging plays a big role in people’s decision-making when buying a cosmetic product, there are more criteria with which people can be driven. It is not the packaging of the cosmetic product itself that plays the biggest role in consumers’ decision-making, but it is mainly the product’s composition and the environmental responsibility of the company, the whole concept of the company, etc.
Klíčová slova: animal testing; life cycle; CSR; environmentally friendly; natural; environment; certificates; greenwashing; beauty; claims; licensing; packaging; cosmetics; non-toxic; harmful
Název práce: Greenwashing v kosmetice jako nástroj zisku
Autor(ka) práce: Linhardtová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Greenwashing je žhavým tématem po celém světě a stále se šíří. S rychlým rozvojem marketingu roste i počet kosmetických společností, které greenwashing využívají. Mnozí by řekli, že vzhled obalu hraje velkou roli při rozhodování lidí při nákupu kosmetického výrobku, existuje však více kritérií, kterými se lidé mohou řídit. To, co hraje největší roli při výběru kosmetického produktu není samotný obal, ale např. jeho složení a odpovědnost společnosti za životní prostředí, celkový koncept společnosti.
Klíčová slova: CSR; licence; škodlivý; životní prostředí; přírodní; složení; tvrzení; certifikace; greenwashing; balení; kosmetika; non-toxic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78905/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: