Vztah návštěvníků destinace k certifikovaným regionálním produktům (Orlické hory)

Název práce: Vztah návštěvníků destinace k certifikovaným regionálním produktům (Orlické hory)
Autor(ka) práce: Tejklová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá certifikací regionálních produktů v Orlických horách. Cílem práce je zjistit, jak návštěvníci a místní obyvatelé vnímají regionální produkty certifikované Asociací regionálních značek ve vybraném regionu. Součástí práce je i zjištění, jak je certifikace vnímána samotnými výrobci, kteří značku pro své výrobky používají. Pro získání dat od spotřebitelů i výrobců byla použita metoda dotazníkového šetření. Teoretická část práce se zabývá systémem značení Asociace regionálních značek a samotnou značkou Orlické hory – originální produkt®. Součástí je také další značení, které se používá v České republice, ale i v dalších evropských zemích. Praktická část se zabývá výsledky šetření. Na základě výsledků bylo zjištěno, že propagace značky je nedostatečná. Následně byla navržena opatření a doporučení pro zlepšení fungování systému značení.
Klíčová slova: regionální značka; udržitelný cestovní ruch; certifikovaný regionální produkt; Asociace regionálních značek; region Orlické hory
Název práce: Visitors' attitude to certified regional products (Orlické hory region)
Autor(ka) práce: Tejklová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with certified regional products in Orlické hory region. The main purpose of the theses is to investigate the visitors’ and inhabitants’ attitude to regional products certified by Association of Regional Brands in the selected region. The attitude of producers of certified regional products is also included. The data of consumers and producers were collected from questionnaires. The theoretical part of the thesis is dedicated to labelling system of the Association of Regional Brands and the Orlické hory – original product® label. Other labels used in the Czech Republic or in other European countries are included. The practical part contains the results of the questionnaires. Based on the results it was found that brand promotion is insufficient. Subsequently, measures and recommendations were proposed to improve the labelling system.
Klíčová slova: regional brand; certified regional product; Association of Regional Brands; sustainable tourism; Orlické hory region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76942/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: