Právní a ekonomické aspekty používání Bitcoinu při podnikání

Název práce: Právní a ekonomické aspekty používání Bitcoinu při podnikání
Autor(ka) práce: Kaas, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Houska, Daniel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá používáním Bitcoinu při podnikání, přičemž se zaměřuje na jeho právní a ekonomické aspekty, a to s ohledem na české právní předpisy a legislativní akty EU. V podnikatelském prostředí na poli kryptoměn stále panuje nejistota, a tak je potřeba tuto problematiku komplexně zanalyzovat. V práci je proto kladen důraz na právní vymezení a definici Bitcoinu, dále jeho účetní a daňová specifika a rovněž jsou vymezeny zásadní právní povinnosti vyplývající podnikatelům působícím v tomto odvětví. Pro kompletnost jsou také doplněny některé významné ekonomické aspekty, a sice využití Bitcoinu jako forma peněz a investičního instrumentu.
Klíčová slova: Bitcoin; Regulace; MiCA; Podnikání
Název práce: Legal and economic aspects of using Bitcoin in business
Autor(ka) práce: Kaas, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Houska, Daniel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the use of Bitcoin in business, addressing its legal and economic aspects, with respect to Czech and EU legislation. As there is still uncertainty in the crypto-assets business environment, it should be analyzed comprehensively. The thesis therefore emphasizes the legal definition of Bitcoin, its accounting and tax specifics, as well as defining the fundamental entrepreneurs' legal obligations arising from their operations in this industry. Some important economic aspects are also adressed for completeness, namely the use of Bitcoin as a form of money and an investment instrument.
Klíčová slova: Business; MiCA; Regulation; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 17. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79874/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: