Bod zvratu investičních fondů kvalifikovaných investorů

Název práce: Bod zvratu investičních fondů kvalifikovaných investorů
Autor(ka) práce: Škodová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Šindelář, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá výpočtem bodu zvratu fondů kvalifikovaných investorů. Zjišťuje, zdali je efektivní pro investiční společnost otevřít či nikoli fond kvalifikovaných investorů. Poukazuje na situaci ve fondu, zdali bod zvratu již nastal případně za jak dlouho. V praktické části se zabývá propočtem bodu zvratu jak u již existujícího podfondu kvalifikovaných investorů tak simulaci u nově vznikajícího podfondu.
Klíčová slova: fondy kvalifikovaných investorů; bod zvratu; hedge fondy; SICAV; ESG
Název práce: Break even point qualified investor funds
Autor(ka) práce: Škodová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Šindelář, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the calculation of the turning point of qualified investor funds. It investigates whether or not it is efficient for an investment company to open a qualified investor fund. It points out the situation in the fund, whether the turning point has already occurred or in how long. In the practical part, it deals with the calculation of the turning point for both an existing QE sub-fund and a simulation for a newly established sub-fund.
Klíčová slova: qualified investor funds; break even point; hedge funds; SICAV; ESG

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77900/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: