Ekonomický potenciál projektu Eden v Karviné

Název práce: Ekonomický potenciál projektu Eden v Karviné
Autor(ka) práce: Bláhová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Janeček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Projekt Eden Silesia představuje založení výzkumného a vzdělávacího pracoviště pro vědecké a turistické účely na Karvinsku v Moravskoslezském kraji. Principem projektu je výstavba skleníků výzkumného a vzdělávacího parku, který se bude věnovat výzkumu přeměny území postiženého těžbou pro další využití, krajinotvorbou a ekologickým zemědělstvím. Projekt by měl být realizován na území města Karviná v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027. Důležité je stanovit přínosy a dopady plynoucí z jeho realizace na různé oblasti. Zjištění přínosů projektu Eden Silesia proběhne na základě hodnocení ekonomického potenciálu.
Klíčová slova: Eden Silesia; těžba; Eden Project; transformace; ekonomický potenciál; Karviná; ukazatele; faktory; cestovní ruch
Název práce: The economic potential of The Eden project in Karviná
Autor(ka) práce: Bláhová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Janeček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Eden Silesia project represents the establishment of a research and educational workplace for scientific and tourist purposes in Karvinsko in the Moravian-Silesian Region. The principle of the project is the construction of greenhouses for a research and educational park, which will be devoted to research on the transformation of the area affected by mining for further use, landscaping and ecological agriculture. The project should be implemented in the territory of the city of Karviná within The Operational programme Just Transition 2021–2027. It is important to determine the benefits and impacts resulting from its implementation on various areas. The benefits of The Eden Silesia project will be determined based on an assessment of the economic potential.
Klíčová slova: mining; Eden Silesia; transition; economic potential; Karviná; factors; tourism; indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77881/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: