Sociální sítě a jejich vliv na Generaci Y v turismu

Název práce: Sociální sítě a jejich vliv na Generaci Y v turismu
Autor(ka) práce: Šmíd, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Pichlík, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje vlivu sociálních sítí na turismus s ohledem na generaci Y. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části byla provedena rešerše české literatury k tématům souvisejícím s prací, a to definicí turismu, marketingu v turismu, generaci Y a následně metod vhodných k analýze vybraného subjektu. V praktické části práce pak byla provedena analýza jak vnějšího prostředí vybraného střediska, tak také vybraných konkurentů a jejich aktivit na sociálních sítích. Tyto analýzy pak sloužili jako podklad pro návrh strategie na sociálních sítích střediska Lísek ČR.
Klíčová slova: turismus; generace Y; sociální sítě; marketing; influencer
Název práce: Social media and their influence on Generation Y in tourism - Adam Šmíd
Autor(ka) práce: Šmíd, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Pichlík, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the influence of social media on tourism with regard to Generation Y. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, a search of the Czech literature on the topics related to the thesis was conducted, namely the definition of tourism, marketing in tourism, Generation Y and then the methods suitable for the analysis of the selected subject. In the practical part of the thesis, the analysis of the external environment of the selected resort as well as the selected competitors and their activities on social networks was carried out. These analyses then served as a basis for the design of the social media strategy of the Lísky ČR resort.
Klíčová slova: tourism; generation Y; marketing; influencer; social media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77783/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: