Specifika spotřebního chování generace Z vůči kavárenským řetězcům

Název práce: Specifika spotřebního chování generace Z vůči kavárenským řetězcům
Autor(ka) práce: Vágnerová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lambert, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit, jaké důvody a motivace spotřebního chování udávají preferenci kávového řetězce Starbucks nebo Costa Coffee. Hlavním cílem je zjistit, který faktor nejvíce ovlivňuje generaci Z v jejich rozhodování. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje definici základních pojmů týkajících se spotřebního chování, postoje spotřebitelů a vlivu atmosfér na nákupní chování. Dále je definována generace Z a její spotřební chování, vliv sociálních sítí a influencer marketing. Praktická část se věnuje vlastní analýze řetězců, dále se věnuje sekundárnímu výzkumu MML-TGI (Market & Media & Lifestyle) a primárnímu výzkumu. Primární výzkum probíhal dotazníkovým šetřením, byl cílen na generaci Z a zabýval se zjištěním preference řetězce a spotřebnímu chování. Zjištěná data jsou následně vzájemně analyzována a jsou formovány závěry a doporučení pro řetězce.
Klíčová slova: Spotřební chování; MML-TGI; generace Z; kavárny
Název práce: Costumer Behaviour Specifics of Gen Z towards Coffeehouse Chains
Autor(ka) práce: Vágnerová, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lambert, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to find out the reasons and motivations behind consumer behavior that are forming the preference between Starbucks and Costa Coffee. The main aim is to find out which factor influences gen Z the most in their decision. This paper is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on defining basic terms such as consumer behaviour, consumer attitude, store atmospherics, gen Z and its consumer behaviour, influence of social media and influencer marketing. The practical part is dedicated to introducing the coffee chains, then it continues with secondary research using data from MML-TGI (Market & Media & Lifestyle) and with primary research. The primary research was based on questionnaire survey, targeted Gen Z and its aim was to find out which coffee chain they prefer and analyze their consumer behaviour and factors that influence visiting coffee chains. Lastly, the gathered data are being reciprocally compared, linked and analyzed. Ultimately the conclusion is formed with recommendations for both coffee chains.
Klíčová slova: Consumer Behaviour; MML-TGI; gen Z; coffee chains

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2022
Datum podání práce: 12. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81434/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: