Role médií a sociálních sítí v zemích Blízkého a Středního východu

Název práce: Role médií a sociálních sítí v zemích Blízkého a Středního východu
Autor(ka) práce: Prokopová, Tereza Patricie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Weinfurter, Jaroslav
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývala otázkou korelace mediálního diskurzu amerických televizních stanic CNN a Fox News během války v Iráku s mocenským diskurzem Spojených států amerických. Na základě diskurzivně-sémiotické analýzy audiovizuálních podkladů bylo zjištěno, že zpravodajství CNN bylo možné považovat za neutrální a odproštěné od stanovisek Bushovy administrativy, kdežto u Fox News byla prokázána daleko větší míra pozitivní inklinace k nacionalistickým a provládním postojů.
Klíčová slova: válka; média; diskurz
Název práce: The Role of Media and Social Networks in the Middle East
Autor(ka) práce: Prokopová, Tereza Patricie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Weinfurter, Jaroslav
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis addressed the question of a possible correlation between the media discourse of American television stations CNN and Fox News during the Iraq War and the power discourse of Government the United States of America. Based on a discursive-semiotic analysis of the audiovisual evidence, it was found that CNN's news coverage could be considered neutral and detached from the viewpoints of the Bush administration, whereas Fox News showed a far greater degree of positive inclination towards nationalist and pro-government stances.
Klíčová slova: media; discourse; war

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2021
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: