Komparace obchodních modelů streamovacích společností využívající příjmový model předplatného

Název práce: Komparace obchodních modelů streamovacích společností využívající příjmový model předplatného
Autor(ka) práce: Voborský, Mikoláš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá obchodními modely streamovacích společností využívající příjmový model předplatného. V první části práce je objasněna teorie související s problematikou obchodních modelů a příjmovým modelem předplatného. Následně je zde přiblížen koncept Business Model Canvasu. Tyto teoretické poznatky jsou následně uplatněny v praktické části práce. V té jsou za využití obsahové analýzy sestaveny Business Model Canvasy pro 7 streamovacích společností. Výstupem práce jsou rozdíly a specifika různých obchodních modelů analyzovaných streamovacích společností. Pro všechny společnosti platí, že jejich klíčové aktivity souvisejí s produkcí nového originálního obsahu.
Klíčová slova: obsahová analýza; komparace; business model canvas; obchodní model; příjmový model; příjmový model předplatného; streamovací společnosti
Název práce: Comparison of business models of streaming companies using a subscription revenue model
Autor(ka) práce: Voborský, Mikoláš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with business models of streaming companies using a subscription revenue model. The first part of the thesis explains the theory related to the issue of business models and the subscription revenue model. Subsequently, the concept of the Canvas Business Model is introduced. This theoretical knowledge is then applied in the practical part of the thesis. In the latter, Business Model Canvases for seven streaming companies are constructed using content analysis. Primary thesis outputs are the differences and specifics of the different business models of the analyzed streaming companies.
Klíčová slova: comparison method; Content analysis; revenue model; business model; subscription revenue model; streaming companies; Business Model Canvas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79788/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: