Following the money: The phenomena of money laundering and the current regulations in the EU

Název práce: Following the money: The phenomena of money laundering and the current regulations in the EU
Autor(ka) práce: Nair, Rajeev Kuttan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Ali, Tanweer
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The integrity, efficiency, reputation, and stability of society—particularly with reference to the financial system—are all clearly at risk from money laundering activities. The need for effective regulations on this matter is at an all time high. Over the past few decades, nations from all over the globe have teamed up to fight money laundering, which has had an influence on criminal organizations and their fraudulent activities globally. Member states in the EU with close cooperation of member states have made significant strides to develop a unified framework and prevent needless duplication and overlap that would significantly affect the fight against money laundering. Using Systematic Literature Review, this paper aims to create an solid understanding of the issue of money laundering by drawing a landscape of the global AML regulations with a focus on EU and their effectiveness.
Klíčová slova: Money laundering; Effectiveness ; Anti-Money Laundering; AML regulations
Název práce: Following the money: The phenomena of money laundering and the current regulations in the EU
Autor(ka) práce: Nair, Rajeev Kuttan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Ali, Tanweer
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The integrity, efficiency, reputation, and stability of society—particularly with reference to the financial system—are all clearly at risk from money laundering activities. The need for effective regulations on this matter is at an all time high. Over the past few decades, nations from all over the globe have teamed up to fight money laundering, which has had an influence on criminal organizations and their fraudulent activities globally. Member states in the EU with close cooperation of member states have made significant strides to develop a unified framework and prevent needless duplication and overlap that would significantly affect the fight against money laundering. Using Systematic Literature Review, this paper aims to create an solid understanding of the issue of money laundering by drawing a landscape of the global AML regulations with a focus on EU and their effectiveness.
Klíčová slova: Anti-Money Laundering; Effectiveness ; Money laundering; AML regulations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 1. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: