Artificial intelligence a její potenciál pro oblast cestovního ruchu

Název práce: Artificial intelligence a její potenciál pro oblast cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Havrda, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Černý, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá hodnocením potenciálního přínosu umělé inteligence pro všechny oblasti cestovního ruchu. Podává kritický přehled literatury hodnotící současný stav poznání, a to s využitím systematického přehledu literatury, analýzy, indukce, dedukce a syntézy.
Klíčová slova: Systematický přehled literatury; Umělá inteligence; Cestovní ruch
Název práce: Artificial intelligence and its potential for the field of tourism
Autor(ka) práce: Havrda, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Černý, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the assessment of the potential contribution of artificial intelligence to all areas of tourism. It provides a critical review of the literature evaluating the current state of knowledge with use of a systematic literature review, analysis, induction, deduction and synthesis.
Klíčová slova: Artificial intelligence; Systematic literature review; Tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 24. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77904/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: