Pražské second hand obchody: Od myšlenky provozovatele po motivaci zákazníků

Název práce: Pražské second hand obchody: Od myšlenky provozovatele po motivaci zákazníků
Autor(ka) práce: Mašková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje zkoumání sítě pražských secondhand obchodů, které tvoří fenomén současné doby. Teoretická část představuje, jak se jedinec ve společnosti projevuje pomocí oděvu. Vysvětluje historický kontext vybudování obchodů s použitým zbožím a definuje hlavní pojmy a problematiky spojené s módním průmyslem. Výzkum je zaměřen na analýzu business modelů prodejců a na spotřebitelské chování zákazníků. Výsledkem je porovnání motivů nákupu zákazníka s nabídkou a prezentací prodejce.
Klíčová slova: Secondhand; Udržitelnost; Zákazník; Majitel
Název práce: Thrift Stores of Prague: From the Owners’ Idea to the Costumers’ Motivation
Autor(ka) práce: Mašková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis explores today’s phenomenon of the network of thrift stores in Prague. In the theoretical part, the way an individual expresses himself or herself in society through their clothing is presented. The historical context of the first stores with secondhand goods is explained in that part as well. Lastly, the fashion industry’s main concepts and issues are defined there. The research focuses on the analysis of the vendors’ different business models and the various ways of behaviour of the customers.
Klíčová slova: Thrift store; Sustainability; Customer; Owner

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80918/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: