Precarity aspects during the startup process. A qualitative analysis of uncertainty while founding a business at the example of Czech early-stage startups

Název práce: Precarity aspects during the startup process. A qualitative analysis of uncertainty while founding a business at the example of Czech early-stage startups
Autor(ka) práce: Bogdanov, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Bočková, Nina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis focuses on the topic of precarity and how early-stage start-up founders in the Czech Republic are dealing with uncertainty during the start-up process. First, the underlying problem of precarity is defined and put into the context of start-up founders in the Czech ecosystem. Next, theoretical frameworks connected to the research topic as well as the methodology connected to the data collection via semi-structured qualitative interviews is described. In the practical part of the thesis the findings of the interviews are discussed. While using a mix of deductive and inductive coding for the qualitative analysis, nine dimensions of precarity for early-stage start-up founders in the Czech Republic have been identified. Finally, after evaluating the findings, normative recommendations for founders dealing with uncertainty and precarity are obtained.
Klíčová slova: precarity; uncertainty; start-ups; qualitative analysis
Název práce: Precarity aspects during the startup process. A qualitative analysis of uncertainty while founding a business at the example of Czech early-stage startups
Autor(ka) práce: Bogdanov, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Bočková, Nina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis focuses on the topic of precarity and how early-stage start-up founders in the Czech Republic are dealing with uncertainty during the start-up process. First, the underlying problem of precarity is defined and put into the context of start-up founders in the Czech ecosystem. Next, theoretical frameworks connected to the research topic as well as the methodology connected to the data collection via semi-structured qualitative interviews is described. In the practical part of the thesis the findings of the interviews are discussed. While using a mix of deductive and inductive coding for the qualitative analysis, nine dimensions of precarity for early-stage start-up founders in the Czech Republic have been identified. Finally, after evaluating the findings, normative recommendations for founders dealing with uncertainty and precarity are obtained.
Klíčová slova: precarity; start-ups; qualitative analysis; uncertainty

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 12. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2022
Datum obhajoby: 6. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79166/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: