How Data Governance optimizes cost and increases trust in data

Název práce: How Data Governance optimizes cost and increases trust in data
Autor(ka) práce: Petrák, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Zelenka, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis analyzes how Data Governance capabilities can enable business users to access high-quality data, optimize cost and increase trust in data. The data for this thesis was collected from an existing Amazon cloud environment and through business user surveys. New solution designs were proposed, implemented, and results were compared with the initial as-is analysis. In addition, a new user experience platform (Data Marketplace) was created with Informatica services with a web-based user interface. The results show annual cost savings of 260 thousand of US dollars. New solution designs and development standards mainly drive cost efficiency. In addition, new data quality capabilities were implemented and are actively measured. As a result, the overall user trust in data, data quality visibility, and user experience score increased. Next to it, data usage and access control are now newly monitored. After the investments into the new technology services and deductions of project cost, the annual savings are still 70 thousand US dollars.
Klíčová slova: data catalog; data; data governance; data quality; informatica; cost optimization; cloud; aws; data management; data marketplace
Název práce: How Data Governance optimizes cost and increases trust in data
Autor(ka) práce: Petrák, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Zelenka, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzuje, jak mohou funkce Data Governance umožnit podnikovým uživatelům přístup k vysoce kvalitním datům, optimalizovat náklady a zvýšit důvěru v data. Data pro tuto diplomovou práci byla shromážděna z existujícího cloudového prostředí Amazonu a prostřednictvím průzkumů business uživatelů. Byly navrženy a implementovány nové návrhy řešení a výsledky byly porovnány s původní analýzou. Kromě toho byla vytvořena nová platforma (Data Marketplace) v prostředí produktu Informatica s webovým uživatelským rozhraním. Výsledky ukazují roční úsporu nákladů ve výši 260 tisíc amerických dolarů. Především nové designy řešení a vývojové standardy řídí nákladovou efektivitu. Kromě toho byly implementovány nové možnosti kvality dat, které jsou aktivně měřeny. V důsledku toho se zvýšila celková důvěra uživatelů v data, viditelnost kvality dat a skóre uživatelské zkušenosti. Vedle toho je nyní nově monitorováno využití dat a řízení přístupu k datům. Po investicích do nových technologických služeb a odečtení nákladů na implementaci projektu je roční úspora stále 70 tisíc amerických dolarů.
Klíčová slova: aws; data; kvalita dat; správa dat; datový katalog; informatica; optimalizace nákladů; cloud; datový trh

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2022
Datum obhajoby: 24. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83137/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: