Účetní a daňové motivy realizace přeměn v České republice

Název práce: Účetní a daňové motivy realizace přeměn v České republice
Autor(ka) práce: Skřivánková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je teoretické vymezení fenoménu přeměn obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Práce popisuje také účetní řešení přeměn, především fúzí a rozdělení, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele. Daňová problematika je rozebírána zejména pohledem daně z příjmů právnických a fyzických osob v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V praktické části je provedena analýza na vybraném vzorku transakcí přeměn uskutečněných v České republice v průběhu roku 2017. V závěru práce jsou detailněji popsány vybrané specifické transakce.
Klíčová slova: Přeměny; Fúze; Odložená daň ; Rozdělení; Projekt přeměny; Rozhodný den; Oceňovací rozdíl
Název práce: Accounting and tax motives for the implementation of Transformations of Business Corporations in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Skřivánková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the diploma thesis is the theoretical definition of transformations of business corporations as defined by Act No. 125/2008 Coll. The thesis also describes accounting aspects of transformations, especially mergers and spin-offs, based on Act No. 563/1991 Coll., and related Decree No. 500/2002 Coll. Tax issues devoted to income tax according to Act No. 586/1992 Coll. The empirical part consists of an analysis on a selected sample of transactions carried out in the Czech Republic in 2017. A few transactions are described in more detail at the end of the thesis.
Klíčová slova: Net Asset Valuation; Transformations of Business Corporations; Deferred Tax ; Mergers; Project of transformation; Effective Date; Spin-offs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2022
Datum podání práce: 31. 12. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79963/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: