NFT Technology Implementation Strategy in D2C E-commerce Businesses

Název práce: Impact of NFT technology on (fashion) B2C e-commerce brands
Autor(ka) práce: Lora, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Yang, Hailey
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Non-Fungible-Tokens (NFTs) have gathered attention mainly due to becoming an asset class that has reached a trading volume of 23 billion USD in 2021, a 230x increase from a trading volume of 100 million USD in 2020. (The Block, 2021) The primary purpose of this thesis is to understand the implications this technology has for direct-to-consumer eCommerce businesses. The fundamental technology behind NFTs allows its user to prove ownership of a digital asset, and multiple applications of this technology are just being created. The process to achieve this objective will be, first, to review the available literature to assess the current state of the art of NFT technology and its current use cases in eCommerce. Second, to create a reference class of successful projects to understand the key drivers behind an effective implementation of this technology. And lastly, to perform qualitative research to understand the drivers for success from both the business and the consumer point of view.
Klíčová slova: Technology; NFT; ECommerce
Název práce: NFT Technology Implementation Strategy in D2C E-commerce Businesses
Autor(ka) práce: Lora, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Yang, Hailey
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Non-Fungible-Tokens (NFTs) have gathered attention mainly due to becoming an asset class that has reached a trading volume of 23 billion USD in 2021, a 230x increase from a trading volume of 100 million USD in 2020. (The Block, 2021) The primary purpose of this thesis is to understand the implications this technology has for direct-to-consumer eCommerce businesses. The fundamental technology behind NFTs allows its user to prove ownership of a digital asset, and multiple applications of this technology are just being created. The process to achieve this objective will be, first, to review the available literature to assess the current state of the art of NFT technology and its current use cases in eCommerce. Second, to create a reference class of successful projects to understand the key drivers behind an effective implementation of this technology. And lastly, to perform qualitative research to understand the drivers for success from both the business and the consumer point of view.
Klíčová slova: Ecommerce; NFT; Technology implementation

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 8. 2022
Datum podání práce: 2. 1. 2023
Datum obhajoby: 6. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: