Využití informací z účetní závěrky na odhad tržní ceny akcií finančními analytiky

Název práce: Využití informací z účetní závěrky na odhad tržní ceny akcií finančními analytiky
Autor(ka) práce: Ptáček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími přesnost finančních analytiků při odhadech klíčových finančních ukazatelů, jako jsou zisky na akcii, tržby a volné peněžních toky. Výzkum je proveden na vzorku 100 největších společností, dle tržní kapitalizace, obchodovaných na London Stock Exchange. Analytická přesnost je pozitivně ovlivněna počtem analytiků pokrývajících společnost, a naopak negativně ovlivněna růstem společnosti. Práce se dále zabývá otázkou, zda jsou tyto predikce relevantní informací pro investory a ovlivňují tržní cenu akcie. Jako relevantní se ukazují pouze predikce zisků na akcii, u zbylých dvou kategorií predikcí vztah prokázán není.
Klíčová slova: finanční analytici; přesnost; předpovědi; tržby; volné peněžní toky; zisky na akcii; tržní cena akcie
Název práce: Analysts’ forecast accuracy and their impact on stock price
Autor(ka) práce: Ptáček, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis examines factors influencing analysts’ forecast accuracy when forecasting key financial data such as earnings per share, revenues, or free cash-flow. The research is conducted on sample of one hundred largest companies per market capitalization traded on London Stock Exchange. Analysts’ forecast accuracy is positively influenced by the number of analysts covering the company and negatively influenced by the growth of the company. The thesis also asks a question, whether these forecasts are relevant information for investors and influence the price of the stock. Only forecasts of earnings per share are observed as relevant information for the investors while forecasts for the remaining financial data are not.
Klíčová slova: financial analysts; earnings per share; stock price; forecasts; free cash-flows; revenues; accuracy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 7. 2022
Datum podání práce: 3. 1. 2023
Datum obhajoby: 3. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: