Jednoduché účetnictví v podmínkách vybraného sportovního klubu a přechod na podvojné účetnictví

Název práce: Jednoduché účetnictví v podmínkách vybraného sportovního klubu a přechod na podvojné účetnictví
Autor(ka) práce: Marešová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá přechodem z jednoduchého účetnictví na účetnictví podvojné. Teoretická část rozebírá právní úpravu spolků, jednoduché účetnictví a samotný přechod. Praktická část se zaměřuje na vybraný sportovní klub, jednoduché účetnictví a následný přechod, také porovnává základy daně při použití obou způsobů vedení účetnictví.
Klíčová slova: Podvojné účetnictví; Jednoduché účetnictví; Zapsaný spolek
Název práce: Single-entry accounting in the conditions of the selected sports club and transition to double accounting
Autor(ka) práce: Marešová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the transition from single-entry accounting to double-entry accounting. The theoretical part analyses the legal regulation of associations, single-entry accounting, and the transition itself. The practical part focuses on the selected sports club, single-entry accounting, and the subsequent transition, it also compares the tax bases when using both accounting methods.
Klíčová slova: Single-entry accounting; Double-entry accounting; Registered association

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2022
Datum podání práce: 10. 1. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: