Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovním sektoru ve vztahu s KYC

Název práce: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovním sektoru ve vztahu s KYC
Autor(ka) práce: Le, To Nhu
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Fiala, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje jednotlivým opatřením proti legalizaci výnosu z trestné činnosti optikou bankovních institucí v kontextu s KYC principem. První část práce se zaměřuje na základní právní normy a dohledové instituce v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz. Součástí další kapitoly je analýza vybraných rizikových faktorů v souvislosti s rizikovým profilem klienta. Následující kapitola obsahuje komparaci bankovních systémů AML v České a Slovenské republice. Poslední část kapitoly pojednává o predikativních trestných činech v souvislosti s finančním rizikem praní peněz.
Klíčová slova: přístup založený na rizicích; AML zákon; praní špinavých peněz; politicky exponovaná osoba; Finanční analytický úřad
Název práce: Anti-money laundering measures in the banking sector in relation to KYC
Autor(ka) práce: Le, To Nhu
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Fiala, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with individual measures against the legalization of proceeds of crime through the lens of banking institutions in the context of the KYC principle. The first part of the thesis focuses on basic legal standards and supervisory institutions in connection with the fight against money laundering. Part of the next chapter is an analysis of selected risk factors in connection with the client’s risk profile. The following chapter contains a comparison of AML banking systems in the Czech and Slovak Republics. The last part of the chapter deals with the predicate offences in connection with the financial risk of money laundering.
Klíčová slova: Financial Analytical Office; money laundering; risk-based approach; politically exposed person; AML Act

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2021
Datum podání práce: 11. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76972/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: