Analýza faktorů působících na hypoteční trh v České republice

Název práce: Analýza faktorů působících na hypoteční trh v České republice
Autor(ka) práce: Bačová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílková, Petra
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá otázkou financování bydlení různými formami, včetně hypotečních úvěrů. V její první části je věnována pozornost hypotečním úvěrům z hlediska konkurenčních produktů, a to státním úvěrům a úvěrům ze stavebního spoření. Dále je v práci provedeno porovnání současných hypotečních úvěrů mezi sebou. Další část je věnována popisu faktorů, které mohou ovlivňovat vývoj objemu hypotečních úvěrů v České republice, na kterou navazuje praktická část, ve které je provedena ekonometrická analýza těchto faktorů.
Klíčová slova: hypoteční trh; hypoteční úvěr; stavební spoření; hrubý domácí produkt; míra inflace; míra nezaměstnanosti; průměrná mzda; úroková sazba; ceny nemovitostí
Název práce: Analysis of the development of factors influencing the mortgage market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Bačová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílková, Petra
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of housing financing in various forms, including mortgage loans. In its first part, attention is focused to mortgage loans from the point of view of competing products. Furthermore, the work compares current mortgage loans with each other. The next part is devoted to the description of factors that can influence the development of the volume of mortgage loans in the Czech Republic, which is followed by a practical part in which an econometric analysis of these factors is carried out.
Klíčová slova: Mortgage Market; GDP; Inflation Rate; Unemployment Rate; Average Wage; Mortgage Loan; Interest Rate; Real Estates Prices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2022
Datum podání práce: 12. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76768/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: